预订餐位
CS DE EL EN ES FR IT JA NL RU

欢迎来到

Chéri Chéri

img Chéri Chéri

Chéri Chéri

Chéri Chéri propose un voyage entre New York et l’Italie avec une cuisine « urbaine » et « qualitative ».

菜单

Chéri Chéri 啤酒店 Toulouse

一般信息

服务

空调

经营类型

啤酒店

支付方式

借记卡, 签证, 现金, 欧洲卡/万事达卡, EN - Paiement Sans联系人, 餐厅门票

菜肴

传统美食, 意大利, 北美, 新鲜产品, 自制

营业时间 Chéri Chéri

星期一
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期二
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期三
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期四
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期五
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期六
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期日
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00