预订餐位
CS DE EL EN ES FR IT JA NL RU

啤酒店

Chéri Chéri

3 Rue Labeda 31000 Toulouse
05 31 61 56 04

预订餐位

联系我们

联系我们

Chéri Chéri 啤酒店 Toulouse

一般信息

服务

空调

经营类型

啤酒店

支付方式

借记卡, 签证, 现金, 欧洲卡/万事达卡, EN - Paiement Sans联系人, 餐厅门票

菜肴

传统美食, 意大利, 北美, 新鲜产品, 自制

营业时间 Chéri Chéri

星期一
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期二
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期三
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期四
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期五
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期六
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00
星期日
12:00 - 14:00
19:00 - 23:00